Valresultatet till kommunfullmäktige är fastställt

Nu har länsstyrelsen räknat alla röster i valet till Uddevalla kommunfullmäktige och fastställt valresultatet. Nuvarande kommunfullmäktige genomför sitt sista sammanträde 10 oktober, och de nya ledamöterna tillträder 15 oktober.

Flygbild över Uddevallabron och Byfjorden

Så här ser den procentuella fördelningen ut av rösterna i valet till Uddevalla kommunfullmäktige:

Socialdemokraterna 26,11 procent
Moderaterna 14,71 procent Sverigedemokraterna 14,30 procent Uddevallapartiet 12,50 procent
Vänsterpartiet 7,10 procent
Kristdemokraterna 7,07 procent
Centerpartiet 6,93 procent
Liberalerna 5,83 procent
Miljöpartiet 4,42 procent
Feministiskt initiativ 0,55 procent
Övriga 0,50 procent

Valdeltagandet i valet till Uddevalla kommunfullmäktige var 84,76 procent.

Nya kommunfullmäktige

Nya kommunfullmäktige har sitt allra första sammanträde onsdag den 14 november. Under detta möte väljs kommunfullmäktiges presidium samt ledamöter till valberedning.

Månaden efter, den 12 december, beslutar nya kommunfullmäktige om vilka som ska bli kommunalråd och hur kommunstyrelsen ska se ut. Kommunfullmäktige beslutar också om vilka som ska ingå i kommunens nämnder och bolagsstyrelser, samt vilka som ska vara revisorer.

Den nya kommunstyrelsen och nämnderna tillträder 1 januari 2019.

Styrelser i de kommunala bolagen tillträder efter bolagens årsstämmor i mars.

Mer information om valet till kommunfullmäktige på val.se

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00