Norskt intresse för toalettvatten i kretslopp

Uddevalla kommun fick på måndagen besök av professor Petter Jenssen från Norges miljö- och biovetenskapliga universitet i Ås tillsammans med 35 studenter. Syftet var att få höra mer om Uddevallas kretsloppssytem för avlopp.

Petter Jenssen, Anna Thorén och Andreas Roos

Petter Jenssen, professor i miljöteknologi, här tillsammans med miljöinspektör Anna Thorén och Andreas Roos, avdelningschef på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Studenterna läser en introduktionskurs i hållbar vatten- och avloppshantering, huvudsakligen som del i en masterutbildning. De fick även göra studiebesök på en av Uddevallas kretsloppsanläggningar, Sunds gård.

Kretsloppssystemet i Uddevalla bygger på insamling av toalettvatten från slutna tankar, som sedan lagras och hygieniseras minst två månader innan det används som näring och sprids på jordbruksmark. I kommunen finns det tre anläggningar som tar emot toalettvatten: Skarnhälla gård, Rålanda gård och Sunds gård.

- Sverige är i framkant inom detta område. Det är väldigt intressant att komma hit och visa studenterna ett system som fungerar, jag hoppas norska kommuner tar efter. I Norge finns det nu ett växande intresse för källsortering av avloppsvatten, säger Petter Jenssen, professor i miljöteknologi.

I Uddevalla har prover tagits på det lagrade och hygieniserade toalettvattnet, som visar att halterna kväve och fosfor är höga och halterna tungmetaller låga.

- Det är logiskt att källsortera toalettvattnet, det innehåller 90 procent av allt kväve och fosfor som finns i avloppsvattnet och det är näring som vi vill ta hand om. Att källsortera kräver inte heller så stora investeringar, har man dessutom jordbruksmark att sprida på så kommer det väl till användning, säger Petter Jenssen.

Mer information om Avlopp i kretslopp

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00