Trygga ramar har ökat trivsel och lärande

På Skogslyckans förskola har personalen utvecklat arbetssätt som gör att den stora förskolan ändå känns liten och trygg samtidigt som ytor och lokaler utmanar barnens lärande och fantasi.

Lekbord, stolar och spis utomhus

Skogslyckans förskola har försökt skapa olika mindre gårdar på den stora gården utomhus.

Skogslyckans förskola är en av de större i kommunen, här går nästan 170 barn fördelade på nio avdelningar. Att skapa trygghet och trivsel på en stor förskola kan vara en utmaning, men personalen har arbetat fram strategier som ger barngrupperna både trygga rutiner och stimulerande miljöer.

Framgångsfaktorerna är tydliga scheman och väl avgränsade ytor där varje yta har en genomtänkt pedagogisk tanke, både inom- och utomhus. Alla barngrupper har scheman på väggarna som visar var barnen kommer att vara och med vem. Pedagogerna arbetar ofta med varsin mindre grupp, ungefär 6–8 barn per vuxen.

Förskollärare Ulrika Strid berättar att barngruppens sammansättning är noga igenomtänkt utifrån att gynna barngruppens utveckling och lärande. Den lilla gruppen hålls i stort sett samlad under förskoledagen och arbetar i princip efter samma schema varje dag. Inomhus arbetar varje grupp oftast i ett eget rum för att skapa en lugn miljö. Var sak har sin plats och rummen har olika funktioner.

- Vi är kanske lite fyrkantiga, men vi tror att det skapar en god ram för trygghet och trivsel för både barn och personal, säger Ulrika Strid.

Till förskolan hör en stor gård med olika typer av ytor; asfalt, gräs, kullar och träd. Även gården ingår i förskolans arbetssätt kring sammanhållning av den lilla barngruppen.

- Vi har lagt ner mycket jobb på att försöka utnyttja gården och barnens utevistelse på ett genomtänkt sätt, säger Ulrika Backman som är utepedagog på förskolan.

Ulrika Backman berättar att de försökt skapa olika mindre gårdar på den stora gården, som var och en har en pedagogisk tanke. Här finns exempelvis en gård med en samlingsplats under tak som gör det lättare för förskolan att bedriva undervisning utomhus i de flesta väderlekar. En gård har klätterställning och en bergsknalle med träd där barnen kan bygga kojor, klättra och åka stjärtlapp om vintrarna. En gård har en lummig mys- och läshörna där bokpåsar för högläsning finns lätt tillgängliga.

På flera ställen står vanliga möbler utställda, dessa är möbler som inte längre används inomhus men som fått nytt liv utomhus. Det finns en hemmasnickrad bensinpump, en biltvätt och en kiosk som alla har varit enormt populära under sommaren. Det finns också möjligheter till plantering och odling på flera platser på gården.

De olika gårdarna är också med i schemat och förutom att en mindre gård gör det enklare att hålla ihop barngruppen skapar det också förväntan inför varje utevistelse.

- Vi har märkt att schemat gör gården mer spännande för barnen, och inte minst förhindrar det onödiga köer och konflikter, säger Ulrika Backman.

För mer information, kontakta gärna:

Rebecca Westin Fredriksson
Tf förskolechef
Telefon 0522-69 51 95
rebecca.vestin-fredriksson@uddevalla.se

Biltvätt för lek

Biltvätten har varit oerhört populär bland förskolebarnen.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00