I höst renoveras källaren på Gula villan

Gula villan på Emaus lantgård kommer att renoveras varsamt av elever som läser byggutbildningen på Uddevalla vuxenutbildning. Nu har förberedande arbeten genomförts för att säkra att fukt från marken inte tränger in i huset. I höst inleds renoveringen av källarplan.

Bengt-Göran Karlsson Annette Birgersdotter Eriksson Stefan Ankargren

Bengt-Göran Karlsson, Annette Birgersdotter Eriksson och Stefan Ankargren är glada att arbetet med Gula villan har startat.

Ny markdränering och nya dagvattenledningar har under sommaren lagts ned på norra sidan av byggnaden.

- Vi har även anlitat entreprenör till att lägga plattor utanför entrén till källaren samt bygga en ny stentrappa på norra sidan av Gula villan i samband med att de också gjorde dräneringsarbeten. Konstruktionsritningar för den plattare delen av taket på Gula villan håller på att tas fram av en arkitektfirma. Tanken är att även där lägga plåttak med bandtäckning, säger Stefan Ankargren, projektledare.

Kommunalt vatten har dragits in och innan vintern är målet att installera en ny luftvärmepump för uppvärmning av byggnaden, och ta bort den befintliga oljepannan.

Just nu tar eleverna på byggutbildningen fram nya ritningar för källarplanet, där det i nuläget finns omklädningsrum, dusch, bastu och toaletter. Bastun kommer att försvinna, och en totalrenovering av källarplanet kommer att genomföras av eleverna i höst. Sammanlagt är det 13 elever som just nu läser byggutbildningen på Uddevalla vuxenutbildning.

- Eleverna tycker att det är jätteroligt att arbeta här i Gula villan. Det blir ett verkligt objekt att jobba med, där de får lära sig hantverket, säger Bengt-Göran Karlsson, bygglärare.

Eleverna började under våren ta fram ritningar över hur Gula villan ser ut invändigt, något som helt saknades, och detta arbete fortsätter nu.

- Det är roligt att arbetet nu kommer igång på allvar med Gula villan. När renoveringen är klar är tanken att byggnaden ska nyttjas av socialtjänsten, men exakt hur är inte definierat, säger Annette Birgersdotter Eriksson, rektor för byggutbildningen på Uddevalla vuxenutbildning.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00