Nu ökar takten i insamlingen till Syrian Horse

Insamlingen till skulpturen Syrian Horse pågår och har kommit en bra bit på vägen. Hittills har cirka 100 000 kronor samlats in och för varje skänkt krona från och med 17 september bidrar Uddevalla energi med lika mycket.

Bild på skulpturen Syrian Horse

Skulpturen Syrian Horse står placerad vid Skeppsviken, nära Hästepallarna i Uddevalla.

Syrian Horse står placerad vid Skeppsviken nära Hästepallarna i Uddevalla, och hyrs under ett år av Uddevalla kommun. Initiativet till insamlingen för Syrian Horse kommer från Uddevallabon Kiomars Heydar, och insamlingen sköts av Destination Uddevalla ihop med Uddevalla Näringsliv. Målet är att kunna köpa skulpturen av konstnären Mohannad Solaiman.

Nu ökar takten i insamlingen. Från och med den 17 september dubbleras alla skänkta bidrag av Uddevalla energi. Det innebär att för varje krona du skänker, så skänker Uddevalla energi lika mycket.

- Om man vill att Syrian Horse ska vara kvar i Uddevalla så kan man stötta med en peng, liten som stor, alla bidrag är välkomna. Offentlig konst är viktig och Uddevallaborna har gett skulpturen ett sådant oerhört positivt gensvar, det är grunden till vår insamling, säger Roger Salomonsson, verksamhetsledare på Destination Uddevalla.

Uddevalla kommun får köpa skulpturen för 200 000 kronor. Det innebär att den insamlade summan behöver nå upp till cirka 170 000 kronor, eftersom en del av kommunens hyreskostnad räknas av från priset.

Insamlingen pågår till 31 december 2018. När insamlingen är avslutad, överförs pengarna till Uddevalla kommun för inköp av Syrian Horse.

- Vi har sett hur älskad platsen vid Skeppsviken blivit i och med tillkomsten av Syrian Horse. Oavsett tid på dygnet är det alltid folk där, det är en väldigt positiv utveckling. Det är härligt att så många människor kan ta till sig det konstnärliga uttrycket, säger Carl Casimir, kommunantikvarie.

Vill du bidra till insamlingen för Syrian Horse?

Läs mer på Destination Uddevallas hemsida om hur du lämnar ett bidrag

Mer information om Syrian Horse

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00