Ny trädallé på Göteborgsvägen

I somras tog kommunen ned ett tiotal björkar på Göteborgsvägen i centrala Uddevalla. Det visade sig att resterande björkar också har uppnått sin livslängd och är i för dåligt skick för att bevaras. Därför kommer alla björkarna att tas ned i vinter och en ny trädallé planteras under 2019.

Björkallé vid Göteborgsvägen i Uddevalla.

Björkar har tyvärr inte så lång livslängd, de har blivit mycket stora, flera av dem är ihåliga och har börjat ruttna. Kommunen bedömer att det i en stadsnära miljö är farligt att låta dem stå kvar och att allén förstörs av att ta ned och återplantera enskilda träd.

- Det är både säkrare och kommer att bli vackrare om vi planterar en ny och föryngrad allé som kan hålla i många år framöver, säger Fredrik Stengavel som är gatu- och parkchef.

Vid en återplantering ska markskiktet förbättras genom att bygga upp en så kallad skelettjord som ger nya träd bättre förutsättningar genom att rötterna har möjlighet att söka sig längre ned i marken. Gatu- och parkenheten vill också se över arbetsmiljön för de medarbetare som underhåller kring vägbanan. Till exempel kan markbädden, där träden står, göras bredare och täckas av suckulenter eller annan lågväxande vegetation som kräver mindre skötsel. Förslag på utformning och vilka träd som ska pryda allén ingår i en planritning som presenteras för beslut hos samhällsbyggnadsnämnden till våren.

- Vi kommer att titta på möjligheten att återplantera med björk men en av nackdelarna är deras relativt korta livslängd så därför kommer vi att ta fram två förslag, säger Sofia Ström som är kommunekolog.

Kommunen har dispens från Länsstyrelsen om att ta ned allén med kravet att en ny återplanteras senast under 2019.

För frågor och synpunkter kontakta gärna:
Kontaktcenter
Rådhuset vid Kungstorget
Telefon 0522-69 60 00

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00