Glöm inte svara på medborgarundersökningen

Just nu genomförs en medborgarundersökning där 4200 invånare får chans att tycka till om Uddevalla kommun. Genom att delta har du möjlighet att påverka utvecklingen i din kommun. Nu närmar sig sista svarsdatum, passa på att göra din röst hörd!

Flygbild Uddevalla

I höst får 4200 invånare chans att tycka till om Uddevalla kommun.

Medborgarundersökningen kan besvaras via en pappersenkät eller på webben, och i informationsbrevet som skickas ut från SCB finns inloggningskod till den webbaserade enkäten. Undersökningen genomförs av SCB på uppdrag av Uddevalla kommun. Sista datum för att skicka in svar per post är 31 oktober, och sista dagen för att svara digitalt är 5 november.

Din medverkan i undersökningen är viktig för oss!

Resultaten från undersökningen visar vilka verksamheter och områden som är viktigast för att du som invånare ska trivas.

Medborgarundersökningen består av tre delar:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på
  • Kommunens verksamheter
  • Medborgarnas inflytande i sin kommun

Sammanlagt genomför 111 kommuner i landet en medborgarundersökning i höst. Samtliga tabeller och resultat från de deltagande kommunerna kommer att presenteras på SCB:s hemsida 20 december.

Mer information på scb.se/medborgarundersökningen

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00