Julhandla längs snygga gator i centrum

Ombyggnationen av centrum närmar sig nu sitt slutskede. Om vinterkylan inte kommer extra tidigt så förväntas gator, belysning och möblering vara klart på Kungsgatan i december.

Illustration framtagen av MK Illumination (klicka för större bild).

Arbetet har blivit något försenat på grund av att projektet stött på gamla ledningar, under marken, in till fastigheter som har varit tvungna att åtgärdas. Det är inte ovanligt med ledningar som krånglar i gamla gatumiljöer men dessa arbeten låg inte inom plan.

- Entreprenören har tagit in extra personal som jobbar från tidig morgon, vissa av dem sex dagar i veckan för att komma ikapp, säger Stefan Björling som är centrumsamordnare.

De öppna schakten mellan Kålgårdsbergsgatan och Trädgårdsgatan kommer att läggas igen under oktober. Sedan återstår arbeten med el, fiber och dagvatten längs den sista etappen upp till Kungstorget.

- Centrum kommer snart bli mycket trevligare! Många av avspärrningarna kommer att börja plockas bort nästa vecka och allt eftersom stenläggningen blir klar fyller vi på med möbler, planteringskärl och papperskorgar, säger Stefan Björling.

Det kommer att bjudas på julaktiviteterna på Kungstorget som vanligt. Julgranen, julbelysningen och gammaldags jultorg kommer att skapa en härlig stämning i centrum som alltid. Stefan Björling hoppas också att uddevallaborna ska tycka om belysningen av kungastatyn, de nya belysningsstolparna i gjutjärn och cykelställen på Kungstorget.

Efter jul fortsätter arbetet att plantera grönskan i den nya parken framför Hasselbackshuset samt bygga trappan ned till Hasselbacksparken.

- Det blir mer lämpligt att utföra när vintern släppt och våren tittar fram, säger Stefan Björling.

För frågor och synpunkter kontakta gärna:
Kontaktcenter
Rådhuset vid Kungstorget
Telefon 0522-69 60 00

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00