Se kommunfullmäktige från 10 oktober

Nu kan du se gårdagens webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträde. Föregående mötes återremiss om anpassning av lokalprogrammet för det nya badhuset i Uddevalla gick igenom igår.

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktige sammanträder

Se kommunfullmäktige från den 10 oktober »

Här är en del ärenden som kommer att tas upp:

  • Delårsrapport augusti 2018
  • Socialnämndens avropportering av uppdrag från kommunfull-mäktiges flerårsplan
  • Uppdrag till kultur och fritid att utreda behov av ridanläggning
  • Uppdrag till Västvatten AB att utreda förutsättningarna för ett allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten för området Barrskogsvägen-Skogsliden
  • Nytt vägnamn vid Östra Torp, Hogstorpsvägen
  • Anpassning av lokalprogram för framtidens badhus i Uddevalla
  • Val av överförmyndare och ersättare för överförmyndare mandatperioden 2019-2022

Se kallelsen »

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträden direkt via webbsändning. Nästa kommunfullmäktige är den 14 november på Bohusläns museum.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00