Shiyan och Uddevalla planterade träd för vänskap

I fredags planterades ett kinesiskt träd av sorten sekvoja på Lilla Torget vid Västgötavägen i samband med att en kinesisk delegation från Shiyan besökte Uddevalla. Trädet symboliserar vänskapen mellan staden Shiyan och Uddevalla.

Carin Ramneskär, Peter Larsson och Chen Xin Wu

Med gemensamma krafter planterades ett träd för vänskap mellan den kinesiska staden Shiyan och Uddevalla. Här syns oppositionsråd Carin Ramneskär, kommundirektör Peter Larsson och Shiyans borgmästare Chen Xin Wu.

Shiyans borgmästare Chen Xin Wu planterade trädet med hjälp av Carin Ramneskär, oppositionsråd och kommunstyrelsens andre vice ordförande, samt kommundirektör Peter Larsson.

- Vårt samarbete med Shiyan är under utveckling och ger möjlighet till ungdomsutbyte, affärer och internationalisering. Många företag gör affärer med Kina idag och samarbetet ger ytterligare möjligheter för export och import för lokala företag. Trädet som nu planterats är en symbol för det växande samarbetet mellan Shiyan och Uddevalla, trädet kommer också att växa och utvecklas, säger Carin Ramneskär.

Platsen för planteringen av vänskapsträdet vid Lilla Torget är vald både för att den ger vindskydd åt trädet och för att många människor passerar området varje dag.

Den kinesiska delegationen besökte under fredagen även flera företag i Uddevalla kommun och träffade företrädare för idrottsföreningar, politiker och tjänstepersoner. Shiyan och Uddevalla har skrivit på en avsiktsförklaring och en promemoria för fördjupat samarbete mellan städerna. Tyngden ligger på långsiktig affärsutveckling, näringslivsutveckling och ungdomsutbyte inom idrott, främst fotboll och kampsport, samt turism.

Fakta om vänskapsträdet sekvoja

  • Latinskt namn: Metasequoia glyptostroboides.
  • Troddes vara utdött men återfanns igen i Kina på 1940-talet.
  • Konformat och dekorativt barrträd som kan bli upp till 15-20 meter högt.
  • Barren blir roströda på hösten och faller av, på våren bildas nya och trädet blir återigen grönt.

Läs tidigare nyheter om samarbetet med Shiyan

Kinabesök för framtida samarbete

Studiebesök till Kina

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00