8+fjordar får miljonbelopp för vattenuppehållande åtgärder

Sommarens torka slog hårt mot vattendragen och havsöringen på Västkusten. 8+fjordar har beviljats LONA-bidrag på närmare 1,1 miljon för att ta reda på vilka vattendrag som är uttorkningskänsliga och var våtmarker och andra vattenupphållande åtgärder kan skapas.

Uttorkat vattendrag i somras

Vet du vilka vattendrag inom Uddevalla kommun som torkade ut eller inte torkade ut i somras?

Niclas Åberg, projektledare för 8+fjordar, uppskattar att uppemot hälften av öringproduktionen slogs ut på grund av sommarens torka.

– Vissa vattendrag gick helt torra och där slogs havsöringen ut helt. På grund av detta kommer vi att få se en minskad smoltutvandring från de flesta vattendragen under 2019, säger han.

Niclas Åberg konstaterar att i vattendrag med källsjöar eller grundvattentillförsel producerade öringyngel i stort sett som vanligt, men i andra vattendrag medförde den torra sommaren minskad vattenföring och därmed också minskad öringproduktion.

För att undvika att liknande situationer uppstår i framtiden är det viktigt att arbeta förebyggande och göra vattenuppehållande åtgärder högt upp i vattendragens källområden.

I kommunerna inom 8+fjordarområdet - Kungälv, Stenungsund, Uddevalla, Tjörn och Orust - har det påbörjats en kartläggning av vilka vattendrag som är uttorkningskänsliga och vilka platser som är lämpliga för att återskapa våtmarker och göra andra vattenuppehållande åtgärder. Projektet har beviljats LONA-bidrag på närmare 1,1 miljon kronor för att främst göra en inventering, men även praktiska åtgärder.

Projektet efterlyser nu iakttagelser från allmänheten om hur det ser ut i vattendragen under torra somrar.

Mer information om 8+fjordar

För mer information, kontakta:

Niclas Åberg
Projektledare 8+fjordar
Telefon 0303- 73 25 13
E-post niclas.aberg@stenungsund.se

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00