Överenskommelse om samverkan i Uddevalla kommun

Måndag 22 oktober presenterades ett nytt politiskt styre för Uddevalla kommun. Moderaterna, Uddevallapartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet har kommit överens om samverkan för att styra Uddevalla kommun.

Stadshuset

Partierna uppnår majoritet i kommunfullmäktige med totalt 32 av 61 mandat.

Läs hela presssmeddelandet (pdf)

Nya kommunfullmäktige har sitt första sammanträde onsdag den 14 november. Under detta möte väljs kommunfullmäktiges presidium samt ledamöter till valberedning.

Månaden efter, vid kommunfullmäktiges möte den 12 december, beslutas om vilka som ska bli kommunalråd och hur kommunstyrelsen ska se ut. Kommunfullmäktige beslutar också om vilka som ska ingå i kommunens nämnder och bolagsstyrelser, samt vilka som ska vara revisorer.

Den nya kommunstyrelsen och nämnderna tillträder 1 januari 2019.

Styrelser i de kommunala bolagen tillträder efter bolagens årsstämmor i mars.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00