Skredsäkring av badhuskajen pågår

Arbetet med att skredsäkra området längs Teaterplantaget på södra sidan av Bäveån pågår för fullt. Skredsäkring och bygget av kajmuren kommer att vara klart innan årsskiftet. Ytskikt med stenhällar och plattor blir klart efter vintern.

En stålspont framför kajen torrlägger en arbetsyta samt skyddar vattnet och fisken i Bäveån.

- Projektet hade lite bekymmer vid stormen Knud, i slutet av september, då den torrlagda arbetsytan fylldes med vatten och överbelastade våra reningsfilter, säger Sten-Anders Olsson som är projektchef på samhällsbyggnad.

Vid nästan alla byggprojekt bildas länsvatten genom att det regnar över anläggningen eller att schakten går under grundvattenytan. Eftersom marken kring Bäveån är förorenad så måste vattnet som rinner igenom schakten tas omhand eller renas med filter så att inte föroreningarna rinner ut i Bäveån.

- Efter stormen var vi tvungna att sätta in en extra pump- och reningsanläggning för att ta hand om länsvattnet och det har gjort att projektet är något försenat, säger Sten-Anders Olsson.

Området från Västerbron fram till kajen där Skärgårdsbåtarna lägger till, har varit avstängd, för allmänheten, sedan 14 juli 2016 då undersökningar påvisade skredrisk längs kajkanten. Arbetet beräknas vara klart våren 2019.

Entreprenör: Peab anläggning AB.

För frågor och synpunkter kontakta gärna:
Kontaktcenter
Rådhuset vid Kungstorget
Telefon 0522-69 60 00

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00