Lettiska gymnasieelever till Uddevalla

Måndag 5 november kommer 15 gymnasieelever och två lärare från staden Ogre i Lettland till Uddevalla. Ungdomarna ska samarbeta med elever på barn och fritidsprogrammet samt handel- och administrationsprogrammet på Uddevalla gymnasieskola och utbyta kunskaper inom ungt företagande (UF).

Entré till Uddevalla gymnasieskola Agneberg

De lettiska eleverna kommer att samarbeta med elever på Uddevalla gymnasieskola Agneberg.

Elevprojektet finansieras via Nordplus, som är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland. Eleverna från Lettland kommer att vara i Uddevalla under en veckas tid. Fokus kommer att vara på UF-företagande, de ska jobba fram marknadsföringsplaner tillsammans med eleverna i Uddevalla och gemensamt ta fram idéer som utvecklar företagen. Gymnasieeleverna i Uddevalla kommer att få åka till Lettland den 6 maj nästa år för en motsvarande utbytesvecka, och ska bland annat medverka på en UF-mässa i Lettland.

- Målet med detta utbyte är att eleverna ska få en uppfattning om internationella affärer, gränsöverskridande samarbeten och kulturella skillnader samt våga kommunicera på engelska. De svenska och lettiska eleverna kommer att få hjälpa och stötta varandra i sina UF-företag, bland annat ska våra elever visa hur man skapar en webbutik för sina produkter, säger Pia Johansson, lärare på handel- och administrationsprogrammet.

Samarbetet mellan gymnasieskolorna i Uddevalla och Ogre pågår under två år. De lettiska eleverna åker hem igen den 11 november.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00