Tillsammans blir vi starkare!

Ing-Marie Lagnéus har nu diplomerats av Anna Ekström, Gymnasie- och kunskapslyfts minister, som ny EU-skolambassadör.

lng-Marie kommer att dela på ansvaret med tidigare EU-skolambassadör, Marie-Louise Klevestedt för att komplettera varandra och få en bättre bredd i sitt uppdrag

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00