Föreläsningar för föräldrar och andra vuxna under november

Enheten för förebyggande socialt arbete i Uddevalla kommun bjuder under november in dig som förälder eller annan vuxen att lyssna till två föreläsningar som handlar om föräldraskap på Bohusläns museum.

Barn som springer i rad

Föräldraföreläsning om föräldraskap - en känslomässig bergochdalbana och inte perfekt, men tillräckligt bra!

Den 22 november pratar Föräldraresursen om föräldraskap idag. "Finns det någon som man älskar så mycket och på samma gång kan bli så arg på? Hur hanterar man familjelivet, jobb, fritid och livet? Relationen mellan barn och föräldrar är den viktigaste skyddsfaktorn för våra barn. Hur kan man stärka den?"

Inbjudan »

Den 27 november föreläser Cajsa Tengblom om det härliga och ibland besvärliga livet som förälder. "Vad är viktigt för mig som förälder och vad vill jag skicka med mina barn på livsresan? Hur hjälper vi våra barn och unga till en sann självbild, ett gott självförtroende och en god självkänsla?"

Inbjudan »

Båda föreläsningarna är kostnadsfria. Ingen föranmälan krävs.

Tid och plats: Torsdag 22 november klockan 18.00 på Bohusläns museum, Spisrummet. Föräldraskap - en känslomässig bergochdalbana? Föreläsning med Föräldraresursen.
Föräldraresursens arbete riktar sig till föräldrar med barn 3-12 år.

Tid och plats: Tisdag 27 november klockan 18.00 på Bohusläns museum, Hörsalen. Inte perfekt, men tillräckligt bra! Föreläsning med Cajsa tengblom. Cajsas passion är att främja psykisk hälsa och ge redskap att hantera livet när det är tufft. 

För mer information kontakta gärna:
Eva Davidsson, föräldrastödssamordnare

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00