Temavecka om alkohol och föräldraskap

Under vecka 45 varje år sker en nationell uppmärksamhetsvecka om alkohol. Syftet är att öka medvetenheten om alkoholens skadeverkningar i samhället. Berusning står bakom många direkta fysiska skador av alkohol som våldsbrott, sexualbrott, drunkning, bränder, fall och trafikolyckor.

Fest, uteliv och alkohol är vanliga teman när unga bygger bilden av sig själva i sociala medier.

Fest, uteliv och alkohol är vanliga teman när unga bygger bilden av sig själva i sociala medier.

Sociala medier och dess påverkan på ungdomars alkoholvanor

De allra flesta tonåringar vistas på internet. Fest, uteliv och alkohol är vanliga teman när unga bygger bilden av sig själva i sociala medier. Att visa sig i sammanhang med alkohol kan signalera en utåtriktad och framgångsrik livsstil.

Reklam och budskap om alkohol

Nätet ger oanade möjligheter att synas för dem som marknadsför öl, vin och sprit. På internet utsätts ofta tonåringar för alkoholreklam trots att sådan reklam inte får rikta sig till personer under 25 år. Många tar också del av alkoholbudskap som deras äldre vänner, bekanta eller exempelvis kändisar sprider i olika sociala medier.

Över 90 procent av alla internetanvändare mellan 12 och 15 år använder sociala medier så här kommer lite tips till dig som viktig vuxen!

Var nyfiken och intresserad

Många tonåringar upplever att deras föräldrar inte alltid hänger med eller vet hur nätet fungerar. Det kan göra att de inte vänder sig till vuxna om de skulle stöta på problem.

Sätt gränser och bestäm vad som gäller

Som förälder är det du som bestämmer vad som är okej och inte. Tänk på att allt kan bli offentligt och finnas kvar länge. Därför är det viktigt att förstå innebörden av att publicera saker. Diskutera med ditt barn vad som är lämpligt.

Rapportera om ditt barn råkar illa ut

Om du skulle få reda på att ditt barn blivit utsatt för något på nätet är det viktigt att vara ett bra stöd. Lyssna på ditt barns berättelse utan att döma eller skuldbelägga och försök att inte låta dina egna känslor ta över. Om möjligt, ta kontakt med andra inblandande!

Skulle det röra sig om något olagligt ska du göra en polisanmälan!

Det är bra om du som vuxen vet att det ofta är lätt för en tonåring att få tag på alkohol på nätet. På exempelvis Instagram finns langare som visar upp sig via anonyma konton som unga kan följa och kontakta.

För mer information kontakta gärna:
Malin Törner, drogförebyggande samordnare i Uddevalla kommun

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00