Kunskaper om barns flerspråkighet, lärande och hälsa ska spridas

Ett regionalt forskningsprojekt vid Göteborgs universitet kring barns flerspråkighet, lärande och hälsa i förskolan har nu avslutats. Inom kort startar de deltagande kommunernas arbete med att sprida kunskaperna till fler förskolor.

Redovisning av projektet

Universitetslektor Anne Kultti, docent Ingrid Pramling Samuelsson, förskolechef Rebecca Westin Fredriksson, samt förskollärarna Lovisa Bergqvist och Christina Carlén redovisar projektet i Göteborg.

Projektet ”Barns välbefinnande och lärande - fokus på flerspråkighet och samverkan” startade 2015 genom en enkät till vårdnadshavare i fyra kommuner i Västra Götalandsregionen. Resultatet från enkäten mynnade ut i en kompetensutvecklingsutvecklingsinsats vid Göteborgs universitet som pedagoger vid Dalabergs, Skogslyckans och Balladens förskolor har deltagit i. Kompetensutvecklingen har inneburit föreläsningar och handledningstillfällen i Göteborg, men förskolorna har även i stor omfattning studerat sin egen verksamhet.

Den 28 september redovisade de deltagande kommunerna sina resultat vid Pedagogen i Göteborg. De gemensamma resultaten pekade bland annat på att en viktig framgångsfaktor för flerspråkiga barns lärande är att skapa en god relation med barnens vårdnadshavare. Att erbjuda flerspråkiga barn mer tid i förskolan har också gett tydliga resultat för barnens språkutveckling och lärande. Kompetensutvecklingen har också lett till utökad kunskap och förståelse mellan förskolepersonal, modersmålslärare och vårdnadshavare.

På de deltagande förskolorna från Uddevalla har arbetets fokus legat på att fördjupa föräldrasamverkan genom samtal, genom planerad högläsning och boksamtal i barngrupperna samt genom att etablera ett förhållningssätt kring flerspråkighet som går ut på att ta tillvara flerspråkiga barns språkliga resurser. Det är också detta som kommer att vara huvudsakligt fokus när resterande förskolor i kommunen ska få ta del av projektet.

Nu börjar arbetet med att sprida de nya kunskaperna till fler förskolor och andra aktörer i Uddevalla. Under den första etappen får förskolorna i norra Uddevalla, tillsammans med alla kommunens förskolechefer och skolutvecklare kompetensutveckling. Parallellt bjuder förskolorna i norr in vårdnadshavare för att låta dem ta del av projektet. I nästa etapp deltar övriga kommunala förskolor. Samarbete kommer även att ske med aktörer som integrationssamordnare, minoritetskonsulent, BVC och bibliotek. Merparten av arbetet planeras pågå under läsåret 19/20.

- Det här är en enormt viktig insats i våra förskolor för att skapa likvärdighet för alla våra barn, och öka delaktigheten för alla vårdnadshavare, säger Katarina Eklöf, tf biträdande verksamhetschef och citerar författaren Alexandra Pascalidou: "Förskolan ska vara en studsmatta för alla barn. Den ska ge dem kunskapen och förutsättningarna att skapa sig ett drömliv och ingjuta mod och hopp inför framtiden, oavsett bakgrund."

Mer information om utvecklingsprojektet

Bakgrund till utvecklingsprojektet

2015 gjorde forskare vid Göteborgs universitet tillsammans med Västra Götalandsregionens avdelning för folkhälsa en stor enkätstudie i fyra kommuner i Västra Götaland; Uddevalla, Skövde, Färgelanda, Göteborg och Borås. Fokus för studien var att kartlägga förskolan som viktig resurs för flerspråkiga barns välbefinnande och lärande.

Studien pekade ut viktiga områden att arbeta vidare med, som exempelvis att uppmärksamma barn som inte får höra högläsning, inte har tillgång till digital teknik och som har begränsade möjligheter att lära sig sina språk i förskolan. Utifrån dessa områden utformade två ansedda forskare vid Göteborgs universitet, Anne Kultti och Ingrid Pramling Samuelsson, en kompetensutvecklingsinsats tillsammans med BVC och Västra Götalandsregionens avdelning för folkhälsa. Målet med insatsen är en likvärdig förskola i hela regionen genom att öka kunskapen om

  • lärande av och på flera språk
  • språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
  • hur man granskar och analyserar det egna förhållningssättet till flerspråkiga barns lärande och samverkan, samt förskolans egen lärandemiljö
  • samverkan med vårdnadshavare gällande flerspråkighet och interkulturalitet.

Sammanlagt sex pedagoger och tre förskolechefer från Uddevalla har deltagit i kompetensutvecklingsinsatsen som startade i augusti 2017.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00