Samverkansmajoriteten presenterar politisk plattform

Moderata samlingspartiet, Uddevallapartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet kommer att under beteckningen Samverkansmajoriteten leda Uddevalla kommun under åren 2019-2022. På torsdagen presenterade Samverkansmajoriteten sin politiska plattform.

Samverkansmajoriteten

Mikael Staxäng, gruppledare (M), Elving Andersson, gruppledare (C), Christer Hasslebäck, gruppledare (UP), Jarmo Uusitalo, förstanamn (MP), Rolf Jonsson, gruppledare (L) och Jonas Sandwall, gruppledare (KD) presenterade Samverkansmajoritetens politiska plattform. (Klicka för större bild)

Christer Hasslebäck, gruppledare (UP) blir kommunstyrelsens ordförande och Jarmo Uusitalo, förstanamn (MP) blir kommunstyrelsens förste vice ordförande. De tillträder sina poster 1 januari 2019.

- Vi är enhälliga i detta förslag och väldigt nöjda, det är två duktiga och erfarna politiker som vi placerar på dessa poster. Formellt är det kommunfullmäktige som i december fattar beslut om kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, säger Mikael Staxäng, gruppledare (M).

- Vi i Samverkansmajoriteten vill utgå ifrån att allt vi gör ska vara bra för hela Uddevalla. Vi vill att hela den kommunala organisationen ska genomsyras av en beredvillighet att hjälpa invånare, föreningsliv, företag, besökare och alla andra som kontaktar kommunen, säger Mikael Staxäng.

En strategisk plan för den kommande mandatperioden kommer att tas upp på kommunfullmäktige under tidig vår 2019. I samband med kommunfullmäktiges beslut om budget för 2019 kommer kompletterande uppdrag att lämnas till kommunens nämnder. Vilka som ska bli ordförande för kommunens olika nämnder, styrelser och utskott kommer att presenteras de närmaste veckorna när partierna är färdiga med sina nomineringar.

Politisk plattform – Grund för samverkan i Uddevalla kommun 2019-2022 med Samverkansmajoriteten

Läs tidigare nyhet Överenskommelse om samverkan i Uddevalla kommun

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00