Se kommunfullmäktige från 14 november

Nu kan du se gårdagens webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträde. Igår valdes ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden 2018-2022. Som ordförande valdes Elving Andersson (C), till 1:e vice ordförande valdes Christina Nilsson (KD) och Louise Åsenfors (S) valdes till 2:e vice ordförande.

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktige sammanträder

Se kommunfullmäktige från den 14 november »

Här är en del ärenden som kommer att tas upp:

  • Val av ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden 2018-2022
  • Val av kommunfullmäktiges valberedning, ordförande och vice ordförande för mandatperioden 2018-2022
  • Bestämmande av placeringsordning för kommunfullmäktiges ledamöter
  • Motion om att öka tillgängligheten och förtäta stadsbebyggelsen
  • Antagande av Personalpolicy samt upphävande av Riktlinjer för Uddevalla kommuns personalpolitik
  • Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträde år 2019
  • Skattesats 2019 och flerårsplan 2019-2021 med budget för 2019

Se kallelsen

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträden direkt via webbsändning. Nästa kommunfullmäktige är den 12 december på Bohusläns museum.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00