Socialtjänsten satsar på barn och unga

Socialtjänsten söker just nu flera socialsekreterare och familjebehandlare för arbete med barn och unga. Syftet är att fler ungdomar ska få insatser på hemmaplan.

ungdom som sitter

Unga ska få mer stöttning på hemmaplan med socialtjänstens satsning.

Satsningen ger förutsättningar att arbeta mer intensivt och metodiskt med ungdomar på hemmaplan vilket innebär att färre ungdomar kommer att placeras på institution i andra kommuner. Mer arbete kommer att läggas på att stärka ungdomarnas relationer både med familj, skola och andra nätverk.

- Nu utvecklar vi vårt arbete så att insatserna blir hållbara för ungdomarna i ett längre perspektiv genom att hjälpa de unga i deras närmiljö. Med vår personalförstärkning kan vi arbeta i team med flera parallella insatser för att skapa verklig och varaktig skillnad för ungdomarna och deras familjer, säger Kerstin Windemo, sektionschef barn och unga.

Sista ansökningsdatum för de lediga tjänsterna är 19 november. Mer information om de lediga tjänsterna finns på uddevalla.se/jobb

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00