Agneberg medverkar i film om EU-valet

Uddevalla gymnasieskola Agneberg har tillsammans med två andra gymnasieskolor i landet blivit utvalda att medverka i en film om EU-valet. På måndagen filmades scenerna i Uddevalla, där ett antal elever, lärare och rektor är med.

Filmteamet instruerar Marie-Louise Klevestedt som sitter framför filmkameran

Filmning pågår. Läraren Marie-Louise Klevestedt får instruktioner av Charlotta Granath.

Bakom filmen står Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor som fått i uppdrag av regeringen att förbereda skolval 2019 till Europaparlamentet. Uddevalla gymnasieskola Agneberg har länge arbetat aktivt med att sprida kunskaper om EU och är diplomerad som en ambassadörsskola för EU, vilket gjort att skolan blivit utvald att vara med. I filmen ska även Viktor Rydbergs gymnasium i Stockholm och Gislaveds gymnasium medverka.

Två av eleverna i Uddevalla som är med i filmen och läser sista året på samhällsprogrammet med internationell inriktning tycker att jämställdhet och klimat är två viktiga frågor för EU.

- Det är inte så många som vet så mycket om EU-valet så därför är det viktigt att sprida kunskap. En viss del av EU:s lagstiftning styr den svenska lagstiftningen, säger Ellen Torsteinsrud.

- Jag tror inte många vet att man som medborgare kan påverka beslut inom EU. Ett exempel är medborgarförslaget om att få fritt internet inom EU, det låg till grund för att ta bort roamingavgifterna, säger Moa Tellin.

EU-filmen kommer att spridas i Sverige i början av december för att inspirera andra i arbetet med EU, skolval och andra aktiviteter inför valet till Europaparlamentet i maj 2019.

- Uddevalla har ett jättebra, gediget och pågående EU-arbete. Skolan har arrangerat skolval, bjudit in Europaparlamentariker och genomför flera Erasmus+ projekt. Vi tror att Uddevalla kan inspirera andra skolor i Sverige till att jobba med EU i undervisningen, säger Charlotta Granath, anlitad projektledare, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Marie-Louise Klevestedt, samhällslärare och skolambassadör för EU på Uddevalla gymnasieskola Agneberg, är också med i filmen. Hon tycker det är väldigt roligt att Uddevallas arbete uppmärksammas.

- Ungdomar är medvetna och nyfikna, det är viktigt att skapa ett engagemang hos dem. EU-politik är i allra högsta grad inrikespolitik, och besluten i Europaparlamentet påverkar oss i vår vardag. Det är viktig kunskap att sprida, säger hon.

Två elever står i en trappa på gymnasieskolan

Moa Tellin och Ellen Torsteinsrud är två av eleverna som medverkar i EU-filmen. De tycker det är viktigt att EU-samarbetet finns, särskilt för att få genomslag i större frågor.

Charlotta Granath, Marie-Louise Klevestedt och Henrik Skarstedt med kamera över axeln

Marie-Louise Klevestedt (mitten) flankerad av filmteamet som tar fram EU-filmen - Charlotta Granath och Henrik Skarstedt.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00