Föräldracirklar med nyanlända föräldrar

Under hösten har två olika föräldracirklar med nyanlända föräldrar som ingår i arbetsförmedlingens etableringsprogram genomförts (arabiska och somaliska).

Några deltagande föräldrar i föräldracirkeln under hösten

Några deltagande föräldrar i föräldracirkeln som har pågått under hösten

Syftet med cirkeln har varit att ge information om det svenska samhället ur ett föräldraperspektiv och ge deltagarna möjlighet att diskutera möjligheter och svårigheter med föräldraskap i exil. Ställa frågor om det svenska skolsystemet, förskolan, svenska lagar och skyldigheter.

Cirkeln har utgått från Sonia Sherefays program Barnen i våra hjärtan. Cirkelledarna har varit brobyggare med språk och kulturkompetens från integrationsenheten, personal från föräldraresursen förebyggande enheten samt förskollärare. Förutom cirkelledarna har personal från flera olika verksamheter deltagit och gett information om sina respektive områden.

Föräldracirklarna är en samverkan mellan socialtjänstens förebyggande enhet, barn och utbildning, Hälsokällan/fyrbodal, arbetsförmedlingen och integrationsenheten.

Nästa omgång cirklar planeras till februari 2019.

För mer information kontakta gärna:
Eva Nilsson, samordnare Integrationsenheten

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00