Klart med vinnaren av arkitekturpris 2018

Nu är det klart vem som får Uddevalla kommuns arkitekturpris. Arkitekturpriset går till ett nybyggt fritidshus, Ranneberg 1:48 som ligger på Raneholmsudden, vid kuststräckan mot Ljungskile. Det beslutade samhällsbyggnadsnämnden idag.

Arkitekturpriset 2018

Arkitekturpriset går till Ranneberg 1:48, ett naturnära fritidshus på Raneholmsudden

Arkitekturpriset delas ut till bästa nybyggda hus, som är estetiskt tilltalande och ger en god helhetsverkan. Placering och utformning, hänsyn till stads- och landskapsbild samt hänsynstagande till natur- och kulturvärden ska beaktas.

Samhällsbyggnadsnämndens motivering till arkitekturpriset, som går till Ranneberg 1:48.

”Utblickar och rumsligheter med en i det närmaste poetisk känsla och ödmjukhet inför den plats man valt präglar detta naturnära fritidshus. Byggnaden håller låg profil i landskapet men är uppseendeväckande väl uttänkt i sina sammansatta volymer som bildar vackra rum både ute och inne. Här blickar man inte bara ut över havet och naturen, man är en del av den.”

Huset ägs av Per och Hans Brattberg, barnbarnsbarn till arkitekten Arthur Brattberg. Husprojektet är ett samarbete mellan ägarna, Sunningens Bygg samt Inobi arkitekter genom Fredrik Rosenhall (ansvarig) Therese Wallström (handläggare).

Arkitekturpriset kommer att delas ut på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 13 december. Priset består av ett diplom samt en plakett att sätta på huset.

I år delas inget byggnadsvårdspris ut, priset skjuts upp till nästa år på grund av för få inkomna förslag.

Historik om Arthur Brattberg

1918 köpte arkitekt Arthur Brattberg, Raneholmsudden där han lät uppföra ett bostadshus. Arthur Brattberg (1872-1956) var en känd svensk arkitekt som har ritat flera av de fastigheter som finns idag i Uddevalla. Udden som idag består av fem fastigheter ägs alla av ättlingar till Arthur.

Husen som var nominerade 2018 »

För mer information kontakta:
Gunilla Magnusson
Ordförande, samhällsbyggnadsnämnden
Telefon 0522-69 73 70

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00