Kulturutövare och unga ledare prisas

Kultur och fritidsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 22 november att utse
Gunilla Karlsson till årets kulturpristagare med motiveringen: ”För en betydande kulturgärning med hembygden i fokus. Hon har med stor entusiasm, på många sätt och under lång tid verkat för ett levande Bokenäs genom att förmedla upplevelser och traditioner till unga som gamla.”

Bäveån

Samtidigt beslutade nämnden tilldela
Emil Johansson årets kulturstipendium ”för fortsatta studier och utveckling”.

Kulturpriset är på 10.000 kronor och stipendiet på 25.000 kronor.

Ungdomsledarstipendium

Nytt för i år är att Kultur och fritidsnämnden även delar ut ungdomsledarstipendier som syftar till att uppmuntra och utveckla god ledargärning hos unga ledare. Ledaren ska vara verksam i en allmännyttig ideell förening och värna demokratins grunder, jämlikhet och allas lika värde.

Ungdomsledarstipendium på 12.500 kronor vardera tilldelas Victor Flingmark, Uddevalla Orienteringsklubb, och Benjamin Åberg, Hälle IF, "som ett erkännande av god ledargärning och en uppmuntran till fortsatt engagemang för unga."

Pris och stipendier kommer att delas ut vid julkonserten i Uddevalla kyrka tisdag 11 december klockan 19.00.

För mer information kontakta Stellan Hedendahl, telefon 0522-69 65 33.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00