Uddevalla ska bryta segregationen

Uddevalla kommun får 27 miljoner kronor under åren 2018-2020 för att bryta segregationen. Nu har startskottet gått för det omfattande arbetet.

Många glada människor står framför Stadshusets entré

Nu startar arbetet med att bryta segregationen i Uddevalla, där många är delaktiga. (Klicka för större bild)

Uddevalla är en av 32 kommuner i landet som får ta del av regeringens satsning som går under namnet ”Sverige ska hålla ihop - segregationen ska brytas”. De 32 kommunerna avviker kraftigt från rikssnittet när det gäller faktorer som kännetecknar socioekonomisk status.

Målgruppen för insatserna i Uddevalla är alla som bor i Hovhult, Dalaberg och Tureborg. Målet är att i dessa stadsdelar öka andelen förvärvsarbetande, minska långtidsarbetslösheten, höja utbildningsnivån och öka andelen som röstar i valet till riksdagen.

- Utanförskapet har totalt sett minskat i kommunen, väldigt många nyanlända har fått arbete i den rådande högkonjunkturen. Men statistiken för de tre utanförskapsområdena i Uddevalla ser inte lika positiva ut, det är därför vi behöver riktade åtgärder i dessa områden, säger Annette Nyman, utvecklare och projektledare.

I Uddevalla kommer allt arbete utgå från fyra fokusområden: Boende och trygghet, Arbete och studier, Hälsa och socialt stöd samt Demokrati och civilsamhälle. Inom programmet inryms just nu 25 olika projekt, en del av dem är redan pågående insatser och andra ska inledas. Några exempel på insatser är bovärdar, deltagande i arkitekttävling (Europan 15) för att utveckla bostadsområden, språkstödjare, jobbcafé, eget företag - egen stolthet, föräldrastöd till barn med tidig brottslig debut, studiehandledning grundskola och gymnasiet, mobilt fritidsledarteam, utökat stöd till nyanlända i elevhälsan och medborgarbudget.

- Det ska inte vara tillfälliga projekt. Här handlar det om att göra långsiktiga, permanenta insatser för att bryta segregationen genom att hålla i, hålla fast och hålla ut. Arbete och studier är prioriterade områden, men lika viktigt är att känna att man är trygg och trivs i sitt bostadsområde, säger Annette Nyman.

Insatserna som genomförs för att bryta segregationen i Uddevalla utförs av Uddevalla kommun tillsammans med Uddevallahem, polisen, näringslivet och civilsamhället.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00