Tunnlarna i Uddevalla är öppna

Trafikverkets arbete, på riksväg 44, i Uddevallatunnlarna för 2018 är avslutat. Nästa etapp startar i april 2019 med bland annat färdigställande av arbeten som förberetts i tidigare etapper.

Tunnlar på riksväg 44 genom Uddevalla.

Tunnlar på riksväg 44 genom Uddevalla.

Arbeten som planeras för april-juni 2019 i tunnel 1 och 2 är:

  • Byggnation av teknikhus färdigställs
  • Byggnation av avsättningsmagasin för de båda västra tunnlarna färdigställs
  • Färdigställande av arbeten som förberetts i tidigare etapper, så som nödbelysning och utrymningsväg.
  • Installation av förnyat vägledningsystem och komplettering av säkerhetsanordningar i och runt tunnlarna.
  • Beläggningsarbete på väg 44 genom tunnlarna.
  • Färdigställande av Frölandsrondellen 

Du kan läsa mer om tunnelreparationerna och tidsplaner på trafikverket.se/uddevallatunnlarna

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00