Insamling i mål för Syrian Horse

I maj startade en insamling för att permanent kunna ha kvar skulpturen Syrian Horse som står placerad vid Skeppsviken nära Hästepallarna i Uddevalla. Nu har 162 500 kronor samlats in vilket innebär att Uddevalla kommun kan köpa skulpturen av konstnären Mohannad Soleiman.

Skulpturen Syrian Horse står placerad högt upp på berget med utsikt över fjorden ut till Uddevallabron

Tack vare insamlingen till Syrian Horse kan skulpturen nu köpas in av Uddevalla kommun.

Initiativet till insamlingen kommer från Uddevallabon Kiomars Heydar, och insamlingen har skötts av Destination Uddevalla ihop med Uddevalla Näringsliv. Syrian Horse hyrs under ett år av Uddevalla kommun, som har erbjudits att köpa skulpturen för 200 000 kronor. En större del av hyreskostnaden kan räknas av så att slutpriset hamnar på 162 500 kronor – samma summa som insamlingen nu har nått upp till.

- Det här blir en julklapp till alla Uddevallabor! Nu får vi behålla Syrian Horse och det var målet med insamlingen. Det här är ett bevis på att det går om man bara vill, tack vare det positiva gensvaret och engagemanget från Uddevallaborna, säger Roger Salomonsson, verksamhetsledare Destination Uddevalla.

Insamlingen till Syrian Horse tog ny fart i september när Uddevalla Energi gick in och bidrog med en krona för varje skänkt krona, och med deras tillskott är nu målet nått. Pengarna kommer vid årsskiftet att överföras till Uddevalla kommun, för inköp av Syrian Horse.

- Jag är jätteglad för detta och oerhört tacksam för att så många människor varit engagerade och ser det konstnärliga värdet i Syrian Horse. Och jag är glad för att staden tillförs detta vackra konstverk, säger Carl Casimir, kommunantikvarie.

Uddevalla kommun har varit i kontakt med konservator för att undersöka hur skulpturen kan skyddas mot rostangrepp och diskussioner pågår för att hitta bästa lösning för detta. Belysning av Syrian Horse är en annan fråga som är aktuell.

- Vi måste lösa ljussättningen av skulpturen på ett bra sätt, vi planerar för att ordna detta under våren. En belysning lyfter fram och gör konstverket mer synligt, det skapar en ytterligare dimension av Syrian Horse, säger Carl Casimir.

Läs tidigare nyheter om Syrian Horse

Mer information om Syrian Horse

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00