Markarbeten inför bygge av nytt badhus

Under januari startar omläggning av dagvatten-, vatten- och avloppsledningar inför bygge av nytt badhus vid Windingsborg. Arbetet kommer att ske längs Asplundsgatan från parkeringarna fram till Göteborgsvägen.

Arbetet kommer att utföras utanför Walkesborg, längs Asplundsgatan.

Trafiken i området kommer att påverkas men hänvisningar kommer att visa alternativa vägar genom orange skyltning.

Beslut har tagits om ett investeringsbelopp på max 464 miljoner kronor och att 50 meters bassängen utökas från 8 till 10 banor. Bygget av det nya badhuset vid Windingsborg planeras starta 2020 och planeras vara klart under 2022.

- Just nu pågår projekteringsarbetet vilket innebär att arkitekts-, konstruktions- och installationshandlingar tas fram, säger Torgny Hübert som är projektledare.

Omläggningsarbetet av ledningar beräknas vara klart under sommaren 2019.
Entreprenör: Peab på uppdrag av Västvatten.

För frågor och synpunkter kontakta gärna:
Kontaktcenter
Rådhuset vid Kungstorget
Telefon 0522-69 60 00

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00