Källdalsskolan växer upp i rask takt

Bygget av den nya grundskolan Källdalsskolan som håller på att växa upp intill Undavägen och Lingatan går i rask takt. Takstolar till idrottshallen kommer upp i nästa vecka och innerväggar är på gång till den del där träningsskolan ska hålla till.

Översiktsbild uppifrån med skolan i bakgrunden och byggplatsbesökare framför

Källdalsskolan börjar ta form i snabb takt.

Källdalsskolan kommer att ha cirka 600 elever i årskurs F-6 inklusive träningsskola. De olika årskurserna kommer att få egna hemvister på skolan, för att skapa det lilla formatet i det stora. Skolbyggnaden kommer även att inrymma fullskalig idrottshall, bibliotek, kafé och fritidsgård.

- Inom de närmaste tio åren kommer vi att ha 1000-1400 fler elever i grundskolan än idag. Vi har därför ett flertal byggen på gång inom förskolan och skolan. Källdalsskolan blir både framtidsinriktad och flexibel, där vi ser till att lokalerna nyttjas även på kvällar och helger av föreningar och allmänhet, säger Cecilia Sandberg, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Enligt tidplanen ska Källdalsskolan vara klar till skolstart hösten 2020. Skolan blir 12 000 kvadratmeter stor och byggs med senaste teknik för att vara energieffektiv. På taket ska solpaneler monteras på 400 kvadratmeter och fjärrvärme ska installeras. Skolan är stabiliserad med sammanlagt 400 pålar som slagits ned till 50 meters djup i leran och byggnationen har gått i rask takt sedan maj då de första bottenplattorna började gjutas. Just nu har entreprenören Tuve Bygg ett 40-tal byggarbetare på Källdalsskolan, de utökas med ytterligare 40 i februari-mars.

- Vi ligger i fas i tiden med bygget och det är en härlig stämning här. På hus C har vi idag tätt tak, och på hus A har vi börjat med yttertaket nu, säger Martin Nielsen, projektledare samhällsbyggnadsförvaltningen.

Hus C är den del av Källdalsskolan där träningsskolan ska hålla till, och här har bygget kommit allra längst. Idrottshallen i D-delen börjar ta form och smidesarbeten utförs i hela skolan. Tak och ytterväggar står närmast på tur, därefter kommer innerväggar på plats.

Grönytorna intill skolan kommer att vara delvis öppna, för att ge en trygg miljö dygnet runt. Vid entréerna ska det bli golvvärme och hela skolan kommer att vara skofri för att skapa en ren, lugn och trygg inomhusmiljö.

Mer information om Källdalsskolan

Många glada personer på bygget

Glada att bygget går bra. Anders Emilsson, byggledare Tuve bygg, här tillsammans med Cecilia Sandberg, ordförande i barn och utbildningsnämnden, Tony Andersson lokalplanerare och Camilla Olsson, andre vice ordförande barn och utbildningsnämnden.

Här ser man läktaren ta form i idrottshallen, personer står vid kanten ovanför och tittar ner

Den fullskaliga idrottshallen börjar ta form, här syns läktare.

Inomhus i träningsskolans byggnadsdel

Träningsskolan kommer att hålla till i husets C-del, som snart får innerväggar.

En byggarbetare jobbar med fasaden

Fasaden kommer på plats på en del av skolbyggnaden.

Representanter från flera förvaltningar besökte byggarbetsplatsen

Politiker och representanter från barn och utbildningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur och fritidsförvaltningen besökte byggarbetsplatsen på Källdalsskolan.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00