Se kommunfullmäktige från 12 december

Nu kan du se gårdagens webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträde. Igår fastställdes flerårsplanen för 2019-2021 med budget för 2019.

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktige sammanträder

Se kommunfullmäktige från den 12 december »

Här är en del ärenden som kommer att tas upp:

  • Val av ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder samt kommunfullmäktiges övriga val för perioden 2019-2022
  • Flerårsplan 2019-2021 med budget för 2019
  • Verksamhetsplan 2019-2021 med budget 2019, kommunfullmäktige
  • Taxor för vatten och avlopp, VA-taxa 2019, samt investeringar 2019 med plan för 2020-2021, Uddevalla Vatten AB
  • Kultur och fritidsnämndens avrapportering och begäran om förlängning av uppdrag från flerårsplan samt avrapportering projektering tillfälligt bad
  • Framställan om projektmedel för områdesplan Bäveån 2019-2021
  • Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder; ändring av antal förtroendevalda med anledning av ny mandatperiod

Se kallelsen »

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträden direkt via webbsändning. Nästa kommunfullmäktige är den 10 januari 2019 på Bohusläns museum.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00