Allt klart för bygge av aktivitetspark

Under våren ska en aktivitetspark för unga byggas på Oljeberget vid Skeppsviken. Aktivitetsparken kommer att ha tema street och innehålla möjligheter för unga att skejta, dansa, klättra, cykla och ordna olika slags arrangemang. Parken ska stå klar för invigning 6 juni 2019.

Kenneth Engelbrektsson, Annelie Högberg och Anna Reinhardt med Uddevallabron och Byfjorden i bakgrunden i vinterlandskap.

Här är en fantastiskt fin plats som kan utvecklas till något bra och det är helt upp till ungdomarna att sätta platsens identitet, säger Kenneth Engelbrektsson, Annelie Högberg och Anna Reinhardt.

- Här finns jättefina möjligheter att skapa en fin och jämställd aktivitetspark, som ska kunna användas lika mycket av tjejer och killar. Ungdomarna är redan här i området, badplatsen är välbesökt och bangolfen ligger intill med kiosk och toalett. Nu lägger vi grunden för en park med möjlighet att utveckla den vidare tillsammans med utövarna och kanske sponsorer, säger Annelie Högberg, ordförande kultur och fritidsnämnden.

Aktivitetsparken omfattar två större ytor där det tidigare stått cisterner. På den ena cirkelformade ytan med grus kommer en fast scen att byggas upp, med tillgång till el och högtalare med möjlighet för ungdomar att koppla in exempelvis en mobil för att spela sin egen musik. Här byggs sittplatser i halvcirkelformad trappavsats med utsikt över scenen, grusytan och Byfjorden. Vintertid ska den cirkelformade ytan kunna spolas så att den blir en isbana.

Den andra ytan i aktivitetsparken har en naturlig klättringsyta på ett brant berg där marken nedanför kommer att mjukgöras. På resten av den hårdgjorda markytan som delvis ska bli av betong monteras moduler av olika slag, som kan flyttas eller bytas ut allt eftersom. Det ska också byggas trappsteg med metallkanter, räcken samt en ”mekarverkstad” för den som vill sköta om sin utrustning. El kommer att finnas framdragen och belysning ska sättas upp.

Exakt utformning av aktivitetsparken kommer att göras i dialog med unga som utövar de olika sporterna och med föreningslivet. Aktivitetsparken ska kunna användas för skejting, dans, kickbike, cykel, parkour, bouldering och arrangemang av olika slag. Kultur och fritid har varit i kontakt med skejtare, Bohusläns klätterklubb och Uddevalla gymnastik och parkourförening för att ta in synpunkter.

- Vi är intresserade av att komma i kontakt med fler skejtare - och väldigt gärna tjejer! Vi vill höra vad som är viktigt när vi utformar aktivitetsparken. Vi kommer också jobba för att ordna aktiviteter som lockar tjejer - exempelvis erbjuda egna skejttider eller bjuda hit skejtande tjejer som är förebilder, säger Anna Reinhard, avdelningschef fritid.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om bygglov för aktivitetsparken den 14 december och det är klart att Markbygg blir entreprenör för bygget som inleds i januari. Kenneth Engelbrektsson, förste vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden tycker att placeringen på Oljeberget är bra med närhet till kollektivtrafik och att det är en plats där alla kan känna sig välkomna.

- Den här platsen är inte stadsdelsbunden, det tror jag är otroligt viktigt. Det blir inget revirtänkande, säger han.

Vill du vara med i utformningen av aktivitetsparken?

Skicka dina kontaktuppgifter till kulturfritid@uddevalla.se

Fågelperspektiv över den yta som ska bli aktivitetspark

Här kommer den nya aktivitetsparken att växa fram.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00