Rondellbygget vid Ramnerödsskolan är klart

Fredag 21 december öppnar den nya rondellen vid Ramnerödsskolan i korsningen mellan Boxhultsvägen och Fasserödsvägen. Arbeten som återstår är beläggning av väg och refuger.

- Asfalteringen och vägmålning kommer vi att färdigställa efter vintern, säger Birgitta Andersson som är projektledare.

- Med lite julkänsla i rondellen tackar vi alla för visad hänsyn under tiden arbetet pågått!

Markarbetena för skolans om- och tillbyggnad startar med etablering, mark- och sprängningsarbeten i början av 2019.

För frågor och synpunkter kontakta gärna:
Kontaktcenter
Rådhuset vid Kungstorget
Telefon 0522-69 60 00

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00