Fortsatt avstängt för varutransporter på Kungsgatan

Ombyggnationen av Kungsgatan mellan Västerlånggatan och Kungstorget är klar men varutransporterna har inte tillåtelse att köra på den nya gatan än. Anledningen är att det pågår en utredning om att skapa en trafikfri gågata.

Beläggningen på den nya gatan tål tunga transporter men bedömningen är att den kommer att slitas hårdare med tiden om den riktigt tunga trafiken får fortsätta att trafikera gatan. Så av hållbarhets- och underhållskäl är det bättre att begränsa tung trafik till ett minimum och låta leverantörer lossa sin last på tvärgatorna istället.

- Vi tror att Kungsgatan blir trevligare och kommer att kännas mer som en gågata om den inte trafikeras i onödan. Det är också en trygghetsfråga som går att relatera till den tragiska händelsen på Drottninggatan i Stockholm, säger Stefan Björling som är centrumsamordnare.

Förslaget påverkar inte utryckningsfordon, sophämtning, städmaskiner och andra fordon med dispens för transport av tungt material. De kommer att kunna använda gatan som vanligt.

Utredningen går upp för beslut i samhällsbyggnadsnämnden i mars 2019.

För frågor och synpunkter kontakta gärna:
Kontaktcenter
Rådhuset vid Kungstorget
Telefon 0522-69 60 00

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00