Livsmedelskontroll av blodiga burgare

Under de senaste åren har det blivit allt vanligare att restauranger serverar hamburgare av nötfärs som inte är genomstekta. Därför genomförde Livsmedelsverket ett nationellt projekt 2018 för att få en bild av hur bra restauranger är på att hantera malet kött som ska ätas rått. 

Syftet med projektet var att kontrollera företagens kunskaper om risker med ogenomstekta hamburgare.

Syftet med projektet var att kontrollera företagens kunskaper om risker med ogenomstekta hamburgare.

Under oktober till december var kommunens livsmedelsinspektörer ute och gjorde 13 kontroller för att se om restaurangerna i Uddevalla serverar säkra hamburgare.

För många av de verksamheter som kontrollerades var inspektörernas uppfattning att personalens kunskap kunde förbättras om vilka risker som finns med ogenomstekta hamburgare.

En av verksamheterna fick ett beslut om att upprätta och följa skriftliga rutiner som säkerställer att mikrobiella risker hanteras på ett säkert sätt vid tillverkning och tillagning av egengjorda hamburgare. 

Vid inspektionerna kontrollerades även hantering och tillverkning av hamburgare, exempelvis handhygien, rengöring och redlighet.

Hamburgerkedjorna kontrollerades inte under projektet.

Den hälsofara som främst kan förekomma i malet nötkött är E. coli, som också är känt som Ehec.

Läs projektrapporten »

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00