De döda kajorna är smittade av salmonella

Under december månad så påträffades flera döda kajor i centrala Uddevalla. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har nu meddelat att fåglarna som avlidit har varit smittade av salmonella.

- Vi har totalt skickat in 24 avlidna kajor till SVA för obduktion. Vi har också kontaktat länsveterinär som i sin tur kontaktat smittskyddsläkare, jordbruksverk och veterinärer i området, säger Bengt Westlund som är miljöinspektör.

Fåglarna dör inte av själva salmonellan utan av påföljderna i form av magsjuka och andra infektioner. Det finns inget som tyder på hur kajorna har blivit smittade. Inget tyder heller på att andra djur har drabbats.

- I dagsläget så vidtar vi inte några åtgärder mer än att avlägsna de döda fåglar som vi hittar, säger Bengt Westlund.

Bengt berättar att kommunen inte längre skjuter av fåglar i centrum eftersom man kommit fram till att det inte har önskad effekt. Det är omöjligt att veta vilka som är smittade och försvinner några så kommer det nya.

- Anledningen till att det samlas kajor i våra centrala parker är att det finns gott om träd och belysning som skapar trygga övernattningsmiljöer för fåglarna.

Tips!

  • Om du hittar döda fåglar på din tomt eller balkong så lägg dem i en påse och släng i sopsortering för brännbart. Använd handskar eller täck händerna med en påse.
  • Om din hund visar tecken på diarré och du misstänker att den har blivit smittad, kontakta veterinär.
  • Om du själv är orolig för smitta, kontakta vårdcentralen.

Läs mer i SKLs kunskapsöversikt Kajor i staden och Folkhälsomyndighetens information om salmonellainfektion.

För mer information kontakta gärna:
Bengt Westlund
Miljöinspektör Uddevalla kommun
Telefon 0522 - 69 73 76

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00