Föreläsning - Vara vettig vuxen

Under vecka 7 pågår kampanjveckan “Spela roll”. Varje år riktas kampanjen mot en specifik målgrupp som är viktig för barn som påverkas av vuxna som dricker för mycket. Drogfri Ungdom anordnar föreläsning den 12 februari om att vara vettig vuxen.

Många barn växer upp i en miljö där en förälder eller nära anhörig dricker för mycket. Hur är det för ett barn att växa upp i en familj med den problematiken? Vilka strategier lär sig barn och ungdomar använda för att hantera sin vardag?

Hur kan vi vuxna bli bättre på att uppmärksamma och förstå barnens situation samt hur ska vi agera för barnens bästa? Var med och spela roll 2019!

Inbjudan »

Tid och plats: Tisdag 12 februari, klockan 18.00-

Föreläsare, Disa Jagurdzija

Föreläsare, Disa Jagurdzija

19.30 på Högskolecentrum Bohuslän, Östergatan 18A, sal 1:11.

Föreläsare: Disa Jagurdzija, De glömda barnen, Västra Götaland

Föreläsningen är gratis men anmälan krävs. Till anmälan »

Kampanjveckan sprider kunskap

Syftet med kampanjen Spela Roll! är att sprida kunskap om hur vuxnas alkoholkonsumtion kan påverka barn negativt. Målet är att vuxna ska bli bättre på att uppmärksamma och förstå barnens situation samt hur de kan gå till väga för att agera för barnens bästa.

Kampanjveckan pågår runt alla hjärtans dag, 11-17 februari 2019. Då anordnas regionala och lokala aktiviteter runt om i landet, exempelvis utställningar, seminarier, teaterföreställningar, filmvisningar eller öppet hus. Se hela kalendariet på duspelarroll.se.

Familjecentralen en hälsofrämjande mötesplats

Kampanjen för 2019 har valt att särskilt lyfta fram familjecentralen som exempel på en samverkansform. Familjecentralen är en hälsofrämjande mötesplats för barn och föräldrar som samlar mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och samverkar nära med delar av socialtjänstens förebyggande verksamheter.

Mer information om familjecentralen

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00