Se kommunfullmäktige från 13 februari

Nu kan du se gårdagens webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträde. En av punkterna på mötet var att utveckla Rimnersområdet till ett samlat idrotts och fritidscenter och placera det nya badhuset där. Genom omröstning med 40 ja och 21 nej beslutades att badhuset fortsatt ska byggas på Widingsborg där badhuset ligger idag. Utredning om alternativt tillfälligt bad pågår.

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktige sammanträder

Se kommunfullmäktige från den 13 februari »

Här är en del ärenden som kommer att tas upp:

  • Motion om att införa/påbörja marksanering i Uddevalla hamn med hjälp av växter
  • Motion om att utveckla Rimnersområdet till ett samlat idrotts och fritidscenter
  • Bäveåns kajer, nya officiella namn
  • Renhållningstaxa 2019
  • Välfärdsredovisning 2019
  • Kommunstyrelsens avrapportering av uppdrag i kommunfullmäktiges flerårsplan
  •  Arbetet med politiskt blocköverskridande riktningar mot Uddevallas Vision
  • Fairtrade mål 2019-2021
  • Revisionsrapport om granskning av samhällsbyggnadsnämndens underhållsprocess

Se kallelsen »

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträden direkt via webbsändning. Nästa kommunfullmäktige är den 13 mars på Bohusläns museum.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00