Sportkläder och andra varor i kemikaliekontroll

Idag torsdag och imorgon fredag genomför samhällsbyggnad en riktad kontroll av varor inom detaljhandeln i Uddevalla. Kontrollen är en del av ett riksomfattande projekt som initierats av Kemikalieinspektionen där cirka 70 kommuner deltar. Projektet sätter fokus på farliga ämnen i sportkläder och andra produkter som kan vara behandlade med kemikalier.

Kvinna i grön sportjacka och svarta byxor springer i naturlandskap i solnedgång

Sportkläder kan vara behandlade med anibakteriella ämnen (biocider) för att motverka dålig lukt.

- Vi vill främst se om märkningen sköts på rätt sätt och sprida kunskap till företagen. En del varor kan vara direkt miljöfarliga utan att det behövs för varornas funktion. Det finns ett kraftfullt verktyg i den europeiska och nationella lagstiftningen för att skydda oss konsumenter och natur från onödig kontakt med farliga ämnen, med då krävs det att lagstiftningen följs och kontrolleras, säger Andreas Håkansson, miljöinspektör.

Sportkläder kan vara behandlade med antibakteriella ämnen (så kallade biocider) för att motverka dålig lukt. I många fall används exempelvis silver vid denna behandling. Silvret lakas ur kläderna vid tvätt och följer med avloppsvattnet till reningsverket där det kan ställa till skada.

Det finns också cirka 200 särskilt farliga ämnen på EU:s kandidatlista där omfattande regler gäller. Dessa särskilt farliga ämnen kan finnas i produkter av mjuk plast, exempelvis billiga regnkläder, hundleksaker, gummistövlar eller andra varor. Inom ramen för kemikalieprojektet kommer ett antal varor att köpas in i butikerna. Dessa varor ska sedan analyseras med avseende på kemiskt innehåll.

Efter sommaren, när alla analyser är klara, kommer de berörda företagen att få ett tillsynsbesök för en detaljerad genomgång av vilka kemikalieregler som gäller. Sammanlagt ingår nio olika företag inom detaljhandeln i Uddevalla i denna riktade kemikaliekontroll.

Vad ska jag som privatperson tänka på när jag handlar?

- Som konsument har du rätt att kostnadsfritt begära uppgift om varan innehåller exempelvis ämnen på kandidatlistan eller biocider. Du kan alltid fråga i butiken om du är osäker. Behandlade varor som till exempel sportkläder som marknadsförs med biocidegenskaper ska vara tydligt märkta på svenska. Av märkningen ska det framgå vilken kemikalie som använts, i vilket syfte och vilka försiktighetsmått du måste vidta för att hantera varan rätt, säger Andreas Håkansson.

Varor som säljs i Sverige och inom EU har höga krav på sig att de ska vara säkra att använda. Alla företag inom EU måste följa den kemikalielagstiftning som gäller, även om företaget importerar varor från länder utanför EU.

- När du handlar på nätet direkt från ett företag utanför EU så kan varorna innehålla otillåtna och skadliga ämnen, säger Andreas Håkansson.

Mer information om behandlade varor

Din rätt att få information

Handla säkert på nätet

Svenskt Vattens tips för behandlade sportkläder

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00