Markundersökningar vid Västerbron

Under denna vecka inleds markundersökningar längsmed kajen närmast Västerbron, intill museiparken. Det innebär att kajen och gång- och cykelbanan i området spärras av, men gående kommer att kunna passera utanför avspärrningen.

Gång- och cykelvägen vid Västerbron, längre bort syns Bohusläns museum och museiparken

Gång- och cykelvägen intill vattnet kommer att spärras av från museiparken till Västerbron när markundersökningar inleds under vecka 9. Gående kommer att kunna passera utanför avspärrningen.

Konsultföretaget Sweco ska genomföra den geotekniska provtagningen på uppdrag av Uddevalla kommun. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur marken bakom kajen vid Västerbron är uppbyggd. När proverna är analyserade kan man få en bättre bild av hur arbetet i området ska gå vidare.

- Markundersökningen blir ett underlag för fortsatt arbete med skredsäkring och översvämningsskydd. Vi behöver veta mer om denna del av kajen för att få en helhetsbild av kajområdet kring Bohusläns museum, säger Christine Gunnarsson, projektledare översvämningsskydd.

Avspärrningen kommer att omfatta kajen och den del av gång- och cykelbanan som leder från museiparken till Västerbron. Gående kan passera området utanför avspärrningen och trafiken kommer inte att beröras. Hur länge avspärrningen kommer att vara kvar beror på resultaten av markundersökningen. 

Mer information om översvämningsskydd för Uddevalla

Bild på kajen vid Västerbron, tagen från vattensidan. Kampenhof och en buss ses i bakgrunden.

Marken bakom kajen vid Västerbron ska undersökas för att se hur den är uppbyggd.