Ny gång och cykelbana ska byggas på Edingsvägen

Ny gång och cykelbana ska byggas på Edingsvägen, från Fjällvägen fram till gångbron som går över motorvägen. På torsdag 28 februari startar det förberedande arbetet vilket kan medföra trafikstörningar på Edingsvägen. Då ska vegetation tas bort och därefter ska träd flyttas.

Korsning på Edingsvägen

28 februari startar det förberedande arbetet för en ny gång och cykelväg på Edingsvägen

Gångbanan kommer att byggas ut på norra delen av Edingsvägen, till en gång och cykelväg. Även korsningen Odengatan och Elsebergsgatan kommer att byggas om. Själva bygget av gång och cykelbanan är beräknat att starta i början av april och vara klart till midsommar.

Mer information kontakta gärna:

Kontaktcenter
Rådhuset vid Kungstorget
Telefon 0522-69 60 00