Gratis parkering första lördagen varje månad

Med anledning av centrumhandelns nya initiativ med aktiviteter första lördagen varje månad vill vi bidra till satsningen genom att erbjuda fri parkering på kommunens större parkeringsanläggningar.

- Vi är glada över att ombyggnaden av Kungsgatan och Kungstorget skapar ringar på vattnet och att nya initiativ tas för att locka människor till vårt centrum, säger Stefan Björling, centrumsamordnare för Uddevalla kommun.

Centrumhandelns satsning som startade i februari var lyckad så denna månad är uppslutningen av handlare ännu större.

Gratis parkering gäller på de stora parkeringsanläggningarna i Uddevalla centrum hela lördag 2 mars.

De aktuella parkeringsplatserna är:

  • Kampenhof Väst
  • Musiegatan
  • Östra station
  • Lönner, Agneberg
  • Simhallen
  • Södra Hamnen

Tänk på att ordinarie parkeringsregler gäller. De allra mest centrala parkeringarna ingår inte då en hög omsättning på dessa gynnar handeln och minimerar söktrafik i centrum.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00