Delegation från Bohuslän uppvaktar riksdagen

På onsdag 6 mars reser en delegation bestående av Bohusläns kommuner, Sveriges Byggindustrier, Företagarna, Fastighetsägarna, Västsvenska handelskammaren och Uddevalla Näringsliv till riksdagens trafikutskott i Stockholm. Syftet är att sätta fokus på nyttan och vinsten med en utbyggd järnvägsförbindelse Göteborg-Uddevalla-Oslo.

Ett gult tåg åker på Bohusbanan vid Grohed

Nyttan med en utbyggnad av Bohusbanan kommer att presenteras för riksdagen på onsdag.

En bättre infrastruktur krävs för att uppnå de nationella och regionala klimatmålen, och samtidigt ha en fortsatt tillväxt och konkurrenskraft. Ett dubbelspår på Bohusbanan mellan Göteborg och Oslo ger stora vinster vad gäller restid, arbetsmarknad, tillväxt, godstransporter och miljö.

Uddevalla är en del av stråket Oslo-Köpenhamn där det sammanlagt bor nästan 8 miljoner människor. Ett utbyggt och moderniserat järnvägsnät öppnar möjligheterna för en gemensam skandinavisk arbetsmarknad.

Samarbete för Bohusbanan, program 6 mars:

  • Inledning – Magnus Jacobsson, (KD), riksdagsledamot
  • Företagarnas och byggindustriernas utredning – Pernilla Irewährn och Kent Andreasson
  • Vikten av Bohusbanan Göteborg-Uddevalla-Oslo – Miguel Odhner (S), kommunstyrelsens ordförande Kungälv
  • Peter Larsson, kommundirektör Uddevalla kommun
  • Nyttoanalys samt Handelskammarens ställningstagande, Johan Trouvé, vd Västsvenska handelskammaren
  • Ståle Solberg, kommunstyrelsen Sarpsborg
  • Utblick från Greater Copenhagen – Angelica Nilsson, enhetschef Strategisk samhällsutveckling, Helsingborgs stad
  • Nordiska transportkorridorer – Knut Halvorsen, Regional Director Deutchebane
  • Europas transportkorridorer – Åsa Jagre Klevenstam, ekonomgeograf

Värdar för mötet är riksdagsledamöterna Magnus Jacobsson (KD) Uddevalla, Sofia Westergren (M) Stenungsund och Kenneth G Forslund (S) Kungälv.

Läs pressmeddelande från Uddevalla näringsliv

Samarbete för Bohusbanan (pdf) Pdf, 174.5 kB.

Läs tidigare nyheter om Bohusbanan

Upprustad Bohusbana gynnar hela Västsverige

Ny analys visar nytta med dubbelspår på Bohusbanan