Team med mobila fritidsledare startar sitt arbete

Nu startar ett nytt team med mobila fritidsledare sitt arbete. Fritidsledarna kommer att träffa ungdomar och tillsammans med dem skapa aktiviteter i olika delar av kommunen.

De mobila fritidsledarna med olivgröna jackor står på Stadshusets tak med utsikt över hamnen och Uddevallabron i bakgrunden

De mobila fritidsledarna är David Gylfe, Lotta Henriksson, Andreas Blom och Jonas Källman.

- Vi kommer att jobba på ett nytt sätt med ett mobilt team med fyra fritidsledare som ska finnas i olika delar av kommunen. Vi vet att den fysiska mötesplatsen för ungdomar fortfarande är viktig, men vi måste först lyssna på vad de unga vill ha, säger Maria Lehto, avdelningschef kultur och fritid.

Det nya arbetssättet kan innebära ett tätare samarbete med föreningar och andra organisationer om gemensamma aktiviteter för ungdomarna och användning av lokaler. En stor fördel är att de mobila fritidsledarna kan komma till delar av kommunen där det idag inte finns någon kommunal fritidsgård, exempelvis Bokenäs, Lane Ryr och Hogstorp.

- Det här blir en mer flexibel öppen ungdomsverksamhet, många andra kommuner jobbar redan med mobila team för att nå ungdomarna och har positiva erfarenheter av det. Nu närmast ska vi träffa unga för att höra vad de har för behov och idéer. De mobila fritidsledarna kommer inledningsvis att besöka skolor runtom i kommunen och göra en kartläggning, säger Maria Lehto.

Teamet med de mobila fritidsledarna startar sitt arbete i början av mars, och det nya arbetssättet är en del i förändringen av fritidsgårdarnas verksamhet.

Vid årsskiftet stängde fritidsgården Bryggeriet i centrum och ersattes av Kulturbryggeriet på Kulturskolan, där fritidsledare finns på plats en kväll i veckan. Från och med 1 mars har fritidsgården i Ljungskile enbart öppen fritidsklubb men inga kvällar.

Mer information om fritidsgårdar

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00