Unga lär känna människan bakom uniformen

Nu under våren får 12 nya ungdomar chansen att vara med i Människan bakom uniformen. Det är en brottsförebyggande satsning som syftar till att öka förståelsen för uniformsyrkena polis, brandman, ambulanspersonal och busschaufför.

Bild på polis, personal från räddningstjänst och ungdomar

I Människan bakom uniformen får ungdomar större kunskap om hur polis, ambulanspersonal, räddningstjänst, busschaufförer och fritidsledare arbetar.

Människan bakom uniformen, MBU, riktar sig till ungdomar i åldrarna 15-20 år från olika delar av kommunen. Ungdomarna får under våren göra studiebesök på olika arbetsplatser och träffa personer som bland annat jobbar som polis, brandman, ambulanspersonal, busschaufför och fritidsledare. Syftet är att ungdomarna ska få kontakt med människor som jobbar inom de olika yrkena och få en ökad förståelse för deras arbete.

Ungdomarna får bland annat prova rökdykning, delta i räddningsarbetet kring en iscensatt bilolycka och de får utbildning i hjärt- och lungräddning. Samtidigt får personal inom uniformsyrkena chans att lära känna de deltagande ungdomarna och höra vilka funderingar de har.

Första träffen sker idag onsdag 6 mars, då de 12 ungdomarna och uniformspersonal från alla yrkesgrupper deltar i en mingelkväll på Skogslykans fritidsgård.

- Vi startade Människan bakom uniformen som ett projekt för ett år sedan, då med tio deltagande ungdomar. Det blev väldigt lyckat och är nu en del i vår ordinarie verksamhet. Fyra ungdomar har fortsatt som ambassadörer för MBU och nya nätverk har skapats mellan personal inom de olika uniformsyrkena. Flera unga är också intresserade av att utbilda sig inom något av uniformsyrkena, säger Jenny Bröjer, fritidsledare och gruppledare för MBU.

Människan bakom uniformen är ett samarbete mellan Uddevalla kommun, Polisen, Västtrafik, Västra Götalandsregionen och Räddningstjänsten Mitt Bohuslän.

Mer information om Människan bakom uniformen

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00