Isländskt intresse för toalettvatten i kretslopp

På torsdagen var en delegation med tio personer från Island i Uddevalla för att se hur arbetet med toalettvatten i kretslopp fungerar i ”Uddevallamodellen”. De isländska gästerna fick bland annat besöka Sunds gård och Rålanda gård, där det finns hygieniseringsanläggningar för toalettvatten.

Den isländska delegationen framför hygieniseringsanläggningen på Sunds gård

Den isländska delegationen är intresserad av Uddevallas arbete med toalettvatten i kretslopp. Anna Thoren och Andreas Roos på samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelsens förste vice ordförande Jarmo Uusitalo är med under studiebesöket, här vid Sunds gård. (Klicka för större bild)

På norra Island runt sjön Myvatn finns ett stort intresse för att bygga en liknande anläggning som i Uddevalla, med källsortering av toalettvatten (med fekalier, urin, spolvatten och toalettpapper). Målet är att skydda Myvatn från utsläpp av avloppsvatten men också att ta tillvara det utsorterade och näringsrika toalettvattnet och använda det i jordförbättrande syfte. På Island finns mycket näringsfattig mark, närmast ökenlik. Med hjälp av det utsorterade toalettvattnet vill man ta till vara näringsämnen och organiskt material för att på sikt få en mer näringsrik jord, vilket kan ge ett mer livfullt ekosystem med mer biologiskt liv. Genom att ta tillvara det utsorterade toalettvattnet minskar också behovet av importerad konstgödsel.

Delegationen från Island består av borgmästare och andra representanter från kommunen Skútustaðahreppur där Mývatn ligger, från Islands naturvårdsverk, Vatnajökuls nationalpark, från Islands motsvarande jordbruksverk och konsultbolaget Efla, som utreder den tekniska lösningen för ett liknande kretsloppssystem som det i Uddevalla.

De isländska gästerna träffar även några av de lantbrukare i Uddevalla som använder det hygieniserade toalettvattnet på sin åkermark. I Stadshuset får de även en teoretisk genomgång av systemet med utsortering av toalettvatten och vilka erfarenheter det finns av användningen. Den isländska delegationen får även berätta om sitt arbete.

I Uddevalla finns tre gårdar som tar emot toalettvatten som hygieniseras med urea innan det sprids på åkermark.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00