Norgårdenskolan och Uddevalla Hamnterminal avslutar lyckat treårigt samarbete

I tre år har de följts åt, numera klass 9C på Norgårdenskolan och Uddevalla Hamnterminal. Vid flera tillfällen under år 7-9 har personal från Uddevalla Hamnterminal mött eleverna på skolan och eleverna har besökt hamnen. Eleverna har bland annat fått gå ombord på ett fartyg och de har fått bidra med sina idéer kring hur man kan göra hamnen mer synlig för Uddevallas invånare.

Elever från Norgårdenskolan besöker hamnterminalen

Elever från Norgårdenskolan vid besök på hamnterminalen

Nu i veckan avslutades det lyckade samarbetet då klass 9C fick en dragning om olika yrken i hamnen. Ett passande tema då eleverna snart lämnar grundskolan för nya äventyr på gymnasiet.

Dag Paulsson, marknadschef som varit spindel i nätet för projektet från hamnens sida, säger att detta samarbete varit något av det roligaste han gjort under sina 10 år på Uddevalla Hamnterminal. Passande nog är detta hans sista framtränade då han går i pension samma vecka.

Den röda tråden i alla de yrkesverksammas berättelse är att man trivs gott med sina jobb, då en dag i hamnen aldrig är lik den andra. Från Uddevalla Hamnterminals sida hoppas man givetvis att en eller annan av eleverna ska bli intresserad av ett framtida jobb inom Uddevalla Hamnterminal och eleverna i klassen erbjuds exklusivt sommarjobb under några veckor i hamnen. En möjlighet som många av eleverna är intresserade av.

Norgårdenskolan 7-9 har även samarbete med fler fadderföretag, som resulterar i olika möten mellan skolan och näringslivet.

För mer information kontakta gärna: Åsa Andersson, studie- och yrkesvägledare, Norgårdenskolan, telefon 0522-69 72 02.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00