Se kommunfullmäktige från 13 mars

Nu kan du se gårdagens webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträde. Igår beslutade kommunfullmäktige att ändra kommunfullmäktiges beslut från 2018-06-13, till att uppdra åt kommunstyrelsen att svara för att behov av simhall under byggtiden av framtidens bad tillgodoses.

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktige sammanträder

Se kommunfullmäktige från den 13 mars »

Här är en del ärenden som kommer att tas upp:

  • Motion om ny strategi för enskilda avloppsanläggningar och stopp för avloppsslam på åkrarna
  • Tillgång till bad under byggnationen ov Framtidens bad, revidering av beslut om placering
  • Ansökan från föreningen Reinos vänner - Bohusläns cirkussällskap om bidrag till uppförandet av Cirkuskvarnen i Grohed
  • Sammanställd budget för Uddevalla kommun 2019
  • Vision för Uddevalla kommun
  • Strategisk plan 2019-2022

Se kallelsen »

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträden direkt via webbsändning. Nästa kommunfullmäktige är den 10 april på Bohusläns museum.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00