Nu börjar vi sopa upp vinterns grus

Ett vårtecken! Måndag 18 mars börjar vi sopa upp det vintergrus som ligger på kommunens gator. Sopning av gång- och cykelvägar startar på Strömstadsvägen för att sedan fortsätta på Fjällvägen, Fridhem, centrum, Kampenhof och huvudcykelstråken mot centrum. Därefter övriga gång- och cykelbanor.

Var uppmärksam på att det kommer att vara stannaförbud för fordonstrafik på de gator där sopning pågår. Vilka gator som har stannaförbud anvisas med skyltning på plats.

- Vädret eller andra oförutsedda händelser kan göra att planen förskjuts eller behöver läggas om men vi beräknar att allt ska vara klart till 12 maj, säger Fredrik Stengavel, chef gatu- och parkenheten.

Grus från fastigheter får inte sopas ut till gatan utan ska tas omhand på den egna fastigheten.

Preliminär tidsplan för isgrusupptagning

Område norr

 • Vecka 12 - Strömstadsvägen, Fjällvägen, Fridhem, Huvudcykelstråk mot centrum
 • Vecka 13 - Blekt, Jacobsberg, Elseberg
 • Vecka 14 - Helenedal, Dalaberg, Vännerberg
 • Vecka 15 - Skogslyckan
 • Vecka 16 - Fasseröd, Unneröd, Hovhult
 • Vecka 17 - Kurveröd
 • Vecka 18 - Hogstorp, Källdal, Kissleberg
 • Vecka 19 - Ljungskile

Område syd

 • Vecka 12 - Centrum, Kampenhof, Huvudcykelstråk mot centrum
 • Vecka 13 - Äsperöd, Tureborg
 • Vecka 14 - Lane Fagerhult, Kyrkbyn, Kuröd
 • Vecka 15 - Walkeskroken, Söder
 • Vecka 16 - Bohusgården, Kapelle
 • Vecka 17 - Östrabo
 • Vecka 18 - Gustavsberg, Lindesnäs, Göteborgsvägen

Prioriteringsordning inom repektive område är:

 1. Större cykelstråk
 2. Övriga gång och cykelbanor
 3. Gator och vägar

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00