Toppkandidater till Europaparlamentet mötte elever i Uddevalla

Igår torsdag möttes de nio politiska partier som finns representerade i Europaparlamentet i en debatt i Uddevalla. Cirka 600 gymnasieelever lyssnade när en Europaparlamentariker och flera toppkandidater till Europaparlamentet fick tycka till om miljö, klimat, migration, utbildning, sysselsättning, jämställdhet och likabehandling.

Kristina Jonäng, Charlie Weimers, Jakop Dalunde och Alexander Wikhall

Jakop Dalunde, Europaparlamentariker, debatterar. Till vänster Kristina Jonäng, Charlie Weimers samt Alexander Wikhall.

Dagen inleddes med en kort quiz för att testa kunskaperna om EU hos alla närvarande. Därefter fick varje politiker en minut på sig att presentera sig och berätta om sina politiska hjärtefrågor. På plats i Östrabogymnasiets aula var Jakop Dalunde (MP), Europaparlamentariker, Kristina Jonäng (C), plats 5 på kandidatlistan till Europaparlamentet, David Lega (KD), plats 2 på kandidatlistan till Europaparlamentet, Henrik Malmrot (V), Ung Vänsters förbundsordförande, Simona Mohamsson (L), 2:e vice ordförande för Liberala ungdomsförbundet, Stina Svensson (FI), plats 2 på kandidatlistan till Europaparlamentet, Jörgen Warborn (M), plats 3 på kandidatlistan till Europaparlamentet, Charlie Weimers (SD), plats 3 på kandidatlistan till Europaparlamentet samt Alexander Wikhall (S), SSU Alingsås.

Juniorambassadörerna för EU som går i årskurs tre på samhällsprogrammet hade valt de ämnen som skulle debatteras. Sverigedemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet fick debattera miljö och klimat och diskuterade källor till koldioxidutsläpp, tågförbindelser, teknikutveckling, hållbar energi och kärnkraft och fick sedan inspel från övriga partier om koldioxidskatt och konsumtion. Socialdemokraterna och kristdemokraterna debatterade därefter migration och integration och tog bland annat upp fördelning av asylsökande mellan EU:s medlemsländer, gränskontroller, utbildning, behov av arbetskraft inom välfärdssektorn och snabb väg till jobb och fick inspel om kvotflyktingar och ökad hotnivå.

Liberalerna och vänsterpartiet debatterade utbildning och sysselsättning, bland annat gemensam arbetsförmedling i EU, behov av arbetskraft inom IT och välfärdssektorn, mer makt till medborgarna och inflytande i EU. Sista ämne var jämställdhet och likabehandling där moderaterna och feministiskt initiativ diskuterade kvotering till styrelser, löneskillnader mellan män och kvinnor, fler kvinnliga förebilder inom näringslivet och fick inspel om dolda strukturer och fackligt engagemang.

Varför är det viktigt att gå och rösta i valet till Europaparlamentet 26 maj?

- Därför att de kommande tio åren är de viktigaste någonsin, det är nu det avgörs om den här planeten kommer att vara beboelig. EU kan göra skillnad och se till att alla lever upp till Parisavtalet. Vi kan inte lösa klimatfrågan med moralism, det behövs hopp och politik. Vi måste se till att konkurrera ut kolkraft och göra det lätt för människor att resa hållbart, säger Jakop Dalunde, Europaparlamentariker.

Fler nyheter om gymnasiet och EU

Uddevalla gymnasieskola sätter fokus på EU-valet

Agneberg medverkar i film om EU-valet

Juniorambassadörer för EU och personal från gymnasiet tillsammans med politikerna som kandiderar till Europaparlamentet.

Efter paneldebatten fick juniorambassadörerna och arrangörerna möjlighet att prata direkt med politikerna som kandiderar till Europaparlamentet.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00